View Sidebar
Det er let at låne

Det er let at låne

I dag er det lettere at låne end nogensinde før, du kan slippe for at lave en aftale med banken. Når du skal låne slipper du for det tredjegradsforhør, som du altid skal igennem med bankerne. endelig er det slut med at finde og slæbe tonsvis af papirer, med til mødet med din bankrådgiver.

Det eneste, som du behøver i dag, er en internet adgang og dit NemId, for at ansøge ansøge om lån.

Ansøgningen om et lån med nemid, er så let at alle kan gøre det.

Proceduren er som følger, du udfylder det skema som er på hjemmesiden, så sender du det ind, hvis du kan komme i betragtning til lånet, vil du indenfor ganske kort tid, få besked om at du er godkendt.NemID

Du skriver under ned nemid, og kort tid efter er pengene på din konto, som du kan bruge dem nøjagtig som du ønsker. Det kan næsten ikke være lettere.

Der er dog nogle enkelte krav som du skal opfylde før du kan låne. Du skal have en gyldig postadresse i Danmark og det er også et krav, at du har som minimum en permanent opholdstilladelse i Landet.

Du skal desuden have en nemkonto som pengene kan gå ind på.

Alt afhængig hvem du søger om lån hos kan der også være krav om at du ikke må stå i RKI, men det er langt fra alle låneudbydere som stiller det krav. Et fælles træk for dem alle er at de ingen garantistillelse har, du låner pengene, på baggrund af den ansøgning, som du har sendt ind, intet andet.

Hvor meget du vil låne er helt op til dig , men du kan låe mellem nogle få tusind og op til 400.000 kroner med dit nemid. det enste som udbyderne er interesserede i er at du sørger for at få pengne betalt tilbage igen, til tiden.

Hvad er et misbrug?

Hvad er et misbrug?

Da der ikke kan være to meninger om, at de danske unge generelt set har et stort forbrug af mange typer af rusmidler, er det nærliggende at stille spørgsmål om, hvornår forbruget af rusmidler har udviklet sig til et decideret misbrug, og om man som samfund bør forsøge at ændre kulturen blandt de unge. Misbrug opstår nemlig ikke fra den ene dag til den anden. I stedet udvikles det over en længere periode, hvor personen gør brug af et eller flere rusmidler, hvilket har en individuel effekt på brugeren.

Generelt set kan et misbrug betegnes som værende et forbrug af et givent rusmiddel, som påvirker den der bruger det, i sådan en grad, at deres normale hverdag kommer til at lide under drugabuse-shutterstock-242965156-woman_this_a_headache-feature_image-adderall_addictforbruget. Da dette er en lidt flydende definition kan dette bevirke, at der opstår forskellige opfattelser af, hvad et misbrug egentlig er, og hvordan det bedst behandles. Fælles for et skadeligt forbrug af rusmidler er dog, at den person, som misbruger stoffet, ender med at gøre skade på sig selv eller andre mennesker i sin omgangskreds. Her kan der være tale om en psykisk effekt, såvel som en fysisk skade. Har det unge menneske for eksempel svært ved at kunne fungere socialt i skolen, eller på arbejdspladsen, som følge af sit forbrug af et givent rusmiddel, kan man således sandsynligvis tale om, at den unge har et misbrugsproblem.

Generelt set er det derfor nødvendigt at kunne skelne mellem uproblematiske og problematiske forbrug af et givent rusmiddel for at være i stand til at vurdere, om den unge har brug for hjælp til at ændre sine vaner, eller om der ikke er tale om et skadeligt element i personens liv. Man bør således gøre sig det klart, om forbruget af rusmidlet kan betegnes som værende en enkeltstående begivenhed eller om der er tale om et decideret mønster.

Hvorfor benytter unge overhovedet rusmidler?

Hvorfor benytter unge overhovedet rusmidler?

Rusmidler er i Danmark blevet en stor den af kulturen blandt de unge. I løbet af deres ungdom stifter mange unge bekendskab med rusmidler, som et led i deres socialisering fra barn til voksen. Dette bekendskab er for nogen en enkeltstående oplevelse, mens det for andre kan udvikle sig til et decideret misbrug, hvor det ender med at gå ud over elementer i den unges hverdag. Generelt set må de danske unge siges at have et højt forbrug af rusmidler, og der kan være mange årsager til, hvorfor så mange unge vælger at gøre brug af rusmidler. De mest populære forklaringer blandt de unge er de nedenstående:

  • Rusmidler givEcstasy_monogramer en god fornemmelse eller en god følelse
  • De unge føler sig presset af personer fra deres omgangskreds (gruppepres)
  • Manglende opbakning og opmærksomhed fra familien
  • En trang til at eksperimentere og prøve grænser af

Generelt set kan de unge inddeles i flere grupper af unge, der alle har forskellig sårbarhed over for rusmidler. Der vil her blot være fokus på to af disse grupper, hvilket er henholdsvis de udbrændte unge og de unge, som føler sig usikre på deres identitet.

De udbrændte unge er i farezonen for at udvikle et problematisk forbrug af et givent rusmiddel, hvilket i sidste ende kan ende med et misbrug. De fleste unge i denne gruppe har haft en svær opvækst, og forsøger derfor blot at holde sammen på sig selv. De unge i denne gruppe vil derfor ofte have problemer med deres selvværd, og være usikre på sig selv, eller helt opgivende. Disse unge benytter rusmidler, som et forsøg på at flygte fra virkeligheden og de problemer de møder i hverdagen.

De identitetsforvirrede unge mangler selvtillid og ved ikke, hvad de ønsker at opnå med deres liv. Disse unge er ikke ekskluderet fra fællesskabet, og forsøger typisk at passe ind i et fællesskab. I disse fællesskaber vil rusmidler, som for eksempel alkohol, typisk spille en rolle. Faren for disse unge er, at rusmidler som alkohol bliver overgangen til mere sundhedsskadelige og vanedannende rusmidler som for eksempel narkotika.

Unge og e-cigaretter

Unge og e-cigaretter

Mange forskere i både Danmark og udlandet er enige i, at e-cigaretter skaber deres helt egen form for afhængighed blandt børn og unge. På lang sigt frygter disse forskere, at de elektroniske cigaretter kommer til at skabe samme type af sundhedsmæssige problemer i samfundet, som almindelige cigaretter har givet, og fortsat giver. Her er det blandt andet tale om problemer i forhold til afhængighed og negative effekter på den menneskelige krop.smoking-vs-vaping

Undersøgelser viser, at antallet af unge mennesker, som prøver at ryge elektroniske cigaretter er støt stigende. Det anslås, at ca. 10% af de unge i alderen fra 15 til 18 år har prøvet at ryge cigaretter, hvilket er et tal, der på nuværende tidspunkt er stigende fra år til år. Selvom dette tal er lavere end tallet for almindelige cigaretter og alkohol i samme aldersgruppe, er der ifølge forskerne dog stadig grund til bekymring.

Grunden til forskernes bekymring skal findes i, hvad de elektroniske cigaretter egentlig indeholder, og at mange unge finder dem mere attraktive, end andre former for rusmidler. At de unge finder dem attraktive kan blandt andet skyldes, at de fremstilles med mange forskellige varianter, som for eksempel med smag af vingummi eller lakrids. Desuden er der blandt forskere alt for lidt generel viden om, hvad de elektroniske cigaretter egentlig indeholder, og hvilken effekt det har på den menneskelige krop. Undersøgelser har dog vist, at der findes både kræftfremkaldende og giftige stoffer i cigaretterne, hvilket ligeledes er tilfældet med de almindelige cigaretter.

Undersøgelser, der er blevet udført at Sundhedsstyrelsen i Danmark, viser, at omkring 150.000 danskere har prøvet at ryge e-cigaretter. I Danmark er det ulovligt at sælge rygevæske til de elektroniske cigaretter, der indeholder nikotin. Dette hænger sammen med, at man kender nikotins virkning i den menneskelige krop fra undersøgelser af almindelige cigaretter, hvorved man ved, at de virker vanedannende.

Hvordan virker narkotika på kroppen?

Hvordan virker narkotika på kroppen?

Narkotika er, ligesom alkohol, dybest set gift for den menneskelige krop. Hvordan denne kemiske substans har indflydelse på kroppen afhænger af, hvilket stof som benyttes, hvor meget der indtages og over hvor lang en periode dette finder sted. Typisk vil en lille mængde af et givent narkotisk stof have en opkvikkende effekt på en person, en større mængde vil sløve personen eller Addiction-is-a-brain-disease-3virke beroligende, mens en endnu større mængde vil medføre forgiftning, der i værste tilfælde kan være dødelig for personen.

Udover de tidligere nævnte effekter, har mange narkotiske substanser den effekt, at de påvirker personens sind på en eller anden vis. Dette betyder i praksis, at indtagelsen af et givent narkotisk stof, kan medvirke til at forvrænge personens opfattelse af verden omkring ham eller hende. Dette kan resultere i, at personens opfattelse bliver underlig, destruktiv eller irrationel, i forhold til hvordan personen ellers opfører sig. Påvirkningen af sindet hænger sammen med, at narkotika blokerer alle personens følelser. Her er der både tale om ønskede og uønskede følelser. Da det meste medicin virker på samme vis, vil en forkert anvendelse af medicin ligeledes kunne slå en ihjel.

Da der findes forskellige former for narkotika, vil måden hvorpå de virker dog ligeledes variere en smule fra substans til substans. Generelt kan det dog siges, at de narkotiske stoffer virker ved at stimulere eller blokere bestemte signalstoffer i hjernen. Fælles for alle rusmidlerne er, at de påvirker “belønningscentret” i hjernen. Dette medfører, at der udskilles det kemiske stof dopamin, der giver en god følelse i kroppen. Da der skabes en positiv følelse ved indtagelse, dannes der dermed et grundlag for, at indtagelsen af disse illegale substanser kan give andledning til, at der udvikles et misbrug og en afhængighed som følge af, at stofferne griber ind i det dybdegående kemiske maskineri i hjernen.

Hvorfor tager unge narkotika?

Hvorfor tager unge narkotika?

Der har i mange år været en tendens til, at de unges stofmisbrug har været stigende. Dette ser dog ud til at være ved at ændre sig, da der blandt mange af grupperne i samfundet ses et fald i forbruget af narkotika. Selvom tallene er faimages (7)ldende, er brugen af narkotika dog blevet normaliseret i det danske samfund, og der kan derfor argumenteres for, at det er blevet en integreret del af ungdomskulturen i Danmark. Brugen af disse illegale substanser kan således ikke knyttes til subkulturer i de unges samfund, da der findes en stor del af de unge, der enten regelmæssigt benytter stoffer, eller som blot tidligere har prøvet at tage narkotika.

Normaliseringen af narkotika kan først og fremmest hænge sammen med, at det er blevet lettere at få fat i disse stoffer, som følge af at der produceres og sælges mere narkotika end tidligere. Dette kan dog ikke benyttes som den eneste forklaring. Derudover hænger normaliseringen ligeledes sammen med en større accept af de illegale substanser blandt de unge. Hvis alle unge tog afstand af narkotika, ville der således ikke være et marked til at afsætte disse stoffer.

En tendens i undersøgelserne, der er lavet på området, viser, at brugen af narkotika ikke hænger sammen med lavt selvværd eller en mislykket skolegang. Undersøgelserne viste i stedet, at de fleste unge enten tager stoffer som en virkelighedsflugt eller for at passe ind. En anden stor gruppe af unge tager ligeledes stoffer fordi de keder sig og mangler spænding i hverdagen. Måske har de unge svært ved at se deres problemer i øjnene, hvilket kan føre til, at de har brug for at flygte fra hverdagen. I mange tilfælde fører dette dog til, at narkotika, som var ment som løsningen på problemet, i sidste ende bliver problemet, da de unge bliver afhængige.

Alkohols virkning på nervesystemet

Alkohols virkning på nervesystemet

En af de effekter ved indtagelse af alkohol, som mange unge danskere ikke er opmærksomme på, er den effekt som indtagelsen af dette kemiske stof har på deres nervesystem, og dermed kommunikationen mellem hjernen og musklerne. Alkohol påvirker ved indtagelse et menneskes nervesystem, ved groft sagt at hæmme signaler mellem hjernen, rygmarven og nerveenderne, der befinddownload (87)er sig herimellem. Når et menneske indtager alkohol, absorberes det relativt hurtigt i blodbanen og kan spores i blodbanen ca. 5 minutter efter indtagelse. Dette er grunden til, at man ved indtagelse hurtigt kan føle sig beruset, da stoffet næsten går direkte i blodbanen. Denne optagelse er forskellig fra en pille, der først skal igennem fordøjelsessystemet, hvorefter det aktive stof skal optages i mave-tarmkanalen og derefter bliver transporteret ud i blodbanen.

Alkohol kan siges at være en depressant, hvilket vil sige, at den sænker kroppens reaktionsevne. Dette er blandt andet grunden til, at man ikke må køre bil efter indtagelse af en vis mængde alkohol, da reaktionsevnen nedsættes drastisk. Dette kommer blandt andet til udtryk i form af en sløret og usikker stemme samt, at personen, som har indtaget alkohol, ofte vil være usikker i sin gang.

Hjernen og nerverne er med til at styre koordinationen af musklerne i den menneskelige krop. Overordnet set sender nervecellerne signaler, i form af elektriske impulser fra hjernen, gennem nerverne og videre til musklerne, hvorefter musklerne stimuleres til at udføre en bestemt bevægelse. Grunden til at reaktionensevnen forringes skal findes i alkohols kemiske opbygning. Alkohol er nemlig både opløseligt i vand og fedt. Opløseligheden i fedt bevirker, at alkohol trænger ind i nervetrådene, der er omgivet af en hinde af fedt, som sørger for at nervesignalet kan løbe hurtigt. Når alkohol trænger ind i fedtet medvirker dette til, at hastigheden nedsættes, hvorved koordinationen mellem hjerne og muskler går langsommere.

De unges drikkevaner

De unges drikkevaner

Mange unge i Danmark drikker primært med det formål at markere sig socialt eller, blot fordi de keder sig, eller føler sig utilpas. De vil således gerne være et del af et fællesskab, eller i hvert fald sørge for, at de ikke skiller sig ud fra mængden ved ikke at drikke, som de fleste andre unge i Danmark gør. De unge føler nemlig, at de bedst kan skabe kontakten med deres venner og det modsattesmoking people køn ved fester, og det er ved disse fester, at der oftest findes alkohol.

Selvom flere undersøgelser viser, at de unge i alderen fra 12-18 år generelt er enige i, at man sagtens kan hygge sig og have det sjovt med sine kammerater uden alkohol, findes disse alkoholiske drikke dog alligevel ved de fleste fester. På grund af dette er det derfor vigtigt at have de bivirkninger, der er ved alkohol for øje, da det har en negativ effekt, ikke blot på de unges kroppe, men ligeledes på dynamikken i deres omgangskreds. I nogle grupper vil det således være afgørende, hvem af de unge, der drikker mest. Dette kan i sidste ende føre til, at de unge, som drikker alkohol i moderate mængder eller de unge, som slet ikke drikker, skubbes ud af fællesskabet, da de af de toneangivende anses som værende barnlige.

De fleste undersøgelser på området viser som tidligere nævnt, at de unge generelt drikker for at være en del af et fællesskab. En mindre gruppe af de unge drikker dog alkohol fordi de ikke trives. Denne mistrivsel kan variere fra person til person, men skyldes ofte sociale eller psykiske problemer. Alkohol bliver her starten på en negativ spiral, der kan føre den unge ud på et sidespor, hvilket blandt andet kan resultere i dårligt selvværd, og i det hele taget blot en trist hverdag.

Danske unges rygevaner

Danske unges rygevaner

Selv i et relativt lille land som Danmark, kan der findes markante sociale forskelle i forhold til de unges rygevaner. Generelt ses det, at unge, som ikke har taget en uddannelse, eller unge som befinder sig på erhvervsuddannelserpušenje, er de unge der oftest ryger. Denne gruppe af unge, ryger både oftere og mere, end unge på gymnasier og de videregående uddannelser. Disse forskelle blandt de unge, skyldes dog ikke kun deres valg af uddannelse. Studier har vist, at forældrenes rygevaner ligeledes spiller ind i forhold til, hvor meget de unge individer ryger, hvis de da overhovedet ryger. Risikoen for at den unge får et misbrug af alkohol falder nemlig jo længere uddannelse den unges forældre har.

Tendensen til at ryge cigaretter er dog faldende hos de unge. I stedet ses en stigning i antallet af unge, som ryger vandpiber. Hvad dette skyldes er for mange uklart, men kan naturligvis skyldes, at der er en øget enighed blandt de unge om, at rygning af vandpibe er sundere end rygning af traditionelle cigaretter. Fakta er dog, at vandpiben faktisk er mindst ligeså sundhedsskadelig som cigaretterne. Mange forskere argumenterer endda for, at rygning af vandpibe er mere farligt, da luften køles ned, hvorefter mere røg kan trænge ned i lungerne. Mange fortæller ligeledes, at vandpibe er mere behageligt at ryge, hvorved en større mængde røg trænger ned i lungerne, da virkningen er mere behagelig end ved cigaretter.

Fælles for både vandpibe og cigaretter er, at det har en negativ effekt på kroppen. Røgen virker blandt andet irriterende på slimhinder i både næse og svælg, og kan derudover være til gene i halsen og give hovedpine. Endnu værre er effekten dog på hjertet, der har til opgave at pumpe blodet rundt i kroppen. Nikotin og kulilte fra rygemidlet har den effekt, at hjertets puls stiger, hvorved det kan siges at komme på overarbejde. Dermed skal hjertet arbejde hårdere, for at kunne transportere den samme mængde blod ud i kroppen, hvorved dens effekt forringes.